HOT DEAL! TOT -30% OP GESELECTEERDE ARTIKELEN Naar het aanbod

Privacybeleid

Privacybeleid

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa

Boczna 41
27-200 Starachowice

 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten (z. B. Namen, Kontaktdaten oder Ähnliches).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin de maatschappelijke zetel van ons bedrijf is gevestigd. Via de volgende link vindt u een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens zullen worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

SSL of TLS encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als beheerder van de website verzendt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://www.marbosport.nl" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Michał Ulikowski
Boczna 41
27-200 Starachowice


E-Mail: info@marbosport.nl

Server logbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de provider van de website automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van de serveraanvraag
  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • IP-adres

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage der Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor de aankoop en verzending van goederen

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor de aankoop en verzending van goederen

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wordt de registratie geweigerd.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail informeren. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Für den Widerruf ist eine formlose Mitteilung per E-Mail ausreichend. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Bewaarperiode voor bijdragen en opmerkingen

Berichten en commentaren en gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

Het opslaan van berichten en opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van u nodig. Het opgegeven e-mailadres moet worden gecontroleerd en u moet toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Voor herroeping is een informeel bericht per e-mail of afmelding via de link "afmelden" in de nieuwsbrief voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als het abonnement wordt opgezegd. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag direct toewijzen aan je persoonlijke profiel als je bent aangemeld bij je YouTube-account. Je hebt de optie om dit te voorkomen door eerst uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw eindapparaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en soepele levering van onze diensten. Indien er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

Het plaatsen van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Deze zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen stuurt Google het volledige IP-adres naar een server in de VS en kort het daar in. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen daardoor echter beperkt zijn. U kunt ook het verzamelen van gegevens over uw websitegebruik voorkomen, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt voorkomen: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Taakverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Het is niet mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Op onze website kun je betalen via PayPal. De betalingsprovider is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als je met PayPal betaalt, worden de betalingsgegevens die je invoert doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen uit het verleden blijven van kracht in het geval van een herroeping.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de

pixel