HOT DEAL! TOT -30% OP GESELECTEERDE ARTIKELEN Naar het aanbod

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

Herroepingsrecht


Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende sturen (MARBO SC, Boczna 41, 27-200
Starachowice, Polen, tel. 0048 41 2742380, fax. 0048 41 2745582, e-mail: info@marbosport.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring downloaden van onze website: https://www.marbosport.nl/returns-open.php elektronisch invullen en verzenden.

Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

 

Gevolgen van intrekking


Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onverwijld aan ons terugzenden of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen opstuurt.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht:
Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

Voorbeeld annuleringsformulier


(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).


MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa
Boczna 41
27-200 Starachowice, Polen
e-mail: info@marbosport.nl

Ik/wij(*) herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

pixel